stora väntande

Var detta allt du var?
det finns en väntan det finns en det finns två.

Vad som gjorde mest ont
kommer jag inte ens längre ihåg.

Var detta allt du var?
knappt ens en människa.

Vi räknar linjer, årtal, sekler och sår
blott en dag, ett andetag i sänder.

Cecilia Rådegran

Detta är en del, en början av ett pågående projekt som ännu inte har sin form. Ett arbete som är ord, ljud, musik och form och som växer fram under samtal två vänner emellan.